Ekologisk produktion och konsumtion - Mål och inriktning till 2010, Skr. 2005/06:88 Skr. 2005/06:88

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Skrivelse överlämnad av den tidigare regeringen i mars 2006. I skrivelsen redovisade regeringen sin bedömning av målen för ekologisk produktion och inriktningen för arbetet med konsumtion av ekologiska livsmedel i offentlig sektor till 2010. Regeringens bedömning var att den certifierade ekologiska odlingen vid utgången av 2010 minst bör uppgå till 20 % av landets jordbruksmark. Den certifierade ekologiska produktionen av mjölk, ägg och kött från idisslare bör öka markant. Slutligen bör den certifierade produktionen av griskött och matfågel öka kraftigt.