Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2006 ID-nummer: Skr. 2006/07:85

Ladda ner:

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten i Europeiska unionen under 2006 i enlighet med 10 kap. 1 § i riksdagsordningen. Skrivelsen behandlar övergripande Europeiska unionens utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens institutioner.