Kommittéberättelse 2009 Skr. 2008/09:103

Publicerad Uppdaterad

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten i de kommittéer som har tillsatts efter beslut av regeringen.

Ladda ner: