Skrivelse från Utrikesdepartementet

Att möta globala utmaningar - Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010 Skr. 2009/10:129

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redogör regeringen för hur Sverige genom en samstämmig politik för utveckling bidragit till målet om en rättvis och hållbar global utveckling sedan regeringen 2008 slog fast sin politik i skrivelsen Globala utmaningar - vårt ansvar (skrivelse 2007/08:89).