Skrivelse från Utrikesdepartementet

Riksrevisionens rapport om Sverige i Arktiska rådet Skr. 2013/14:50

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i granskningsrapporten samt redogör närmare för vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas inom de områden som omfattas av granskningen.