Skrivelse från Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om asylboenden – Migrationsverkets arbete med att ordna boenden till asylsökande Skr. 2016/17:63

Publicerad

I skrivelsen redovisas regeringens bedömning och åtgärder med anledning av Riksrevisionens rekommendationer i rapporten Asylboenden – Migrationsverkets arbete med att ordna asylboenden åt asylsökande (RiR 2016:10).

Ladda ner: