Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut Skr. 2017/18:125

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som framgår av Riksrevisionens rapport Konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut (RiR 2017:25).

Ladda ner:

Riksrevisionen anser att konsekvensanalyserna inför regeringens migrationspolitiska propositioner har haft brister. Riksrevisionen rekommenderar Regeringskansliet att bland annat utveckla kvaliteten i analyserna.

Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens bedömning. Stödet till kommittéer, särskilda utredare och internt i Regeringskansliet ses kontinuerligt över för att ytterligare förbättra arbetet med kvaliteten i konsekvensanalyserna.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

Laddar...