Skrivelse från Statsrådsberedningen

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2021 Skr. 2021/22:75

Publicerad

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av vilka åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av de riksdagsskrivelser som överlämnats till regeringen. Redovisningen omfattar huvudsakligen åtgärder under tiden 1 januari–31 december 2021. Dessutom lämnar regeringen vissa uppgifter om antalet gällande författningar.

Ladda ner: