Skrivelse från Socialdepartementet

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2022

Publicerad

Regeringen redogör för Allmänna arvsfondens förvaltning och redovisar hur Arvsfondsdelegationen under 2022 har fördelat stöd ur fonden.

Ladda ner:

Regeringen:

  • redogör för hur den bedömer Arvsfondsdelegationens verksamhet och utveckling samt analyserar hur stöden har fördelats inom olika områden
  • anger den kommande inriktningen av stöd ur Allmänna arvsfonden och de områden som enligt regeringen bör prioriteras när Arvsfondsdelegationen ger stöd.