Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Garantipension eller Bosättningstillägg - för personer födda år 1937 eller tidigare SOU 1999:17

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Centralt i våra direktiv är att den övergångsvisa garantipensionen skall beräknas på ett sådant sätt att i princip ingen skall få en lägre nettopension sedan skatten är avdragen jämfört med nettopensionen i det nuvarande systemet. Vi har kunnat konstatera att detta uppnås om den övergångsvisa garantipensionen helt ersätter 1. folkpensionen för den som saknar ATP, 2. den folkpension som inte tillgodoräknas i tilläggspensionen, 3. pensionstillskottet i den omfattning respektive pensionär har rätt till det i dag och 4. det särskilda grundavdraget för folkpensionärer (SGA).