Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Totalförsvarsplikt för det nya försvaret SOU 2000:21

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Det svenska försvaret skall - som statsmakterna framhållit i t.ex. kontrollstationsbeslutet våren 1999 -vara så utbyggt och organiserat att det är en angelägenhet för hela befolkningen. Ett starkt folkligt engagemang är en förutsättning för att samhället skall stå rustat att uthärda och motstå allvarliga hot, risker och påfrestningar i både fred och krig. Enligt utredningens mening skall försvaret grundas på ett system med allmän totalförsvarsplikt.