Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Ett reformerat skolsystem för Försvarsmakten SOU 2003:43

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen fick till uppgift att bedriva sitt arbete i tre steg. Inledningsvis skulle det militära försvarets långsiktiga kompetensbehov analyseras och redovisas i ett delbetänkande i september 2002. Därefter skulle klarläggas hur behovet tillgodoses i form av utbildning. Slutligen skulle status på den militära utbildningen föreslås. Svar på ett antal delfrågor begärdes även.