Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Från barnolycksfall till barns rätt till säkerhet och utveckling SOU 2003:127

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Sekretariatet har tagit del av utredningar, rapporter och forskning inom området samt inbjudit forskare och företrädare från olika verksamheter till delegationens sammanträden för att dels bredda den allmänna kunskapen, dels ge information om en specifik verksamhet. Fyra referensgrupper har varit knutna till delegationens arbete för kunskapsinhämtning och reflektioner kring delegationens förslag. Vidare har vi under arbetets gång gjort studiebesök i olika verksamheter samt samrått med myndigheter och organisationer. Vi har också haft ett flertal enskilda samtal med olika verksamhetsföreträdare.
Laddar...