Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

E-tjänster för alla SOU 2004:56

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Att förenkla vardagen för individen är utgångspunkten när e-tjänster inom den offentliga sektorn utvecklas. 24-timmarsdelegationen föreslår att e- tjänsterna för olika livssituationer ska samlas så det blir lätt för den enskilde och företagaren att nå den offentliga sektorn.