E-tjänster för alla ID-nummer: SOU 2004:56

Ladda ner:

Att förenkla vardagen för individen är utgångspunkten när e-tjänster inom den offentliga sektorn utvecklas. 24-timmarsdelegationen föreslår att e- tjänsterna för olika livssituationer ska samlas så det blir lätt för den enskilde och företagaren att nå den offentliga sektorn.