Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Krishantering och civilt försvar i kommuner och landsting SOU 2004:134

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 12 februari 2004 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av lagen (1994:1720) om civilt försvar. Till särskild utredare förordnades samma dag hovrättsrådet Maj Johansson.