Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Hundgöra - att göra hundar som gör nytta SOU 2005:75

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 17 juni 2004 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att kartlägga och analysera behov av och tillgång till hundar lämpliga som tjänstehundar samt olika alternativ när det gäller uppfödning och utbildning av tjänstehundar, inklusive ett statligt åtagande. Observera att i bilagorna 3 och 4 saknas information som finns i den tryckta upplagan.