Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Ett energieffektivare Sverige SOU 2008:25

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 14 juni 2006 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster ska genomföras i Sverige (dir. 2006:89). Uppdraget omfattar även att utreda och förslå viktningsfaktorer för el, fjärrvärme, fjärrkyla och oljeprodukter, som ska återspegla de olika energibärarnas omvandlings- och distributionsförluster. Utredaren ska också framlägga ett förslag till Sveriges första nationell handlingsplan för effektiv energianvändning enligt EG-direktivets artikel 14.2. Till särskild utredare förordnades den 6 februari 2007 förre verkställande direktören Tomas Bruce.
Laddar...