Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Egenansvar - med professionellt stöd SOU 2008:58

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Betänkande från "Utredningen om nyanländas arbetsmarknadsetablering".

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)