Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet

Myndighet för miljön - en granskning av Naturvårdsverket SOU 2008:62

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens uppdrag är att analysera Naturvårdsverkets verksamhet, redovisa ett underlag för regeringens fördjupade prövning och att lämna eventuella förändringsförslag. Utredningen har granskat Naturvårdsverkets uppgifter och roller i miljöarbetet, myndighetens verksamhet, finansiella och personella resurser och arbetets inriktning, mål, resultat och prioriteringar. Granskningen har innefattat en omfattande kartläggning och en analys av verksamheten vid Naturvårdsverket.