Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Kraftsamling! - museisamverkan ger resultat SOU 2009:15

Publicerad Uppdaterad

Utredningen Museikoordinatorn har haft i uppdrag att se över vissa frågor inom museiområdet. Olika former för ökad samverkan har prövats i syfte att frigöra resurser för museernas kärnverksamhet samt bidra till ytterligare högkvalitativ verksamhet.

Ladda ner:

I uppdraget ingick också att föreslå hur ökad samverkan och eventuella stödfunktioner inom museiområdet lämpligast kan åstadkommas och organiseras. Uppdraget omfattar främst det statliga och statsunderstödda museiväsendet inom Kulturdepartementets ansvarsområde samt övriga statligt finansierade museer och museiväsendet i dess helhet om synergieffekter kan uppnås för hela sektorn.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Koordinator för museisektorn (Ku 2007:02)

    En särskild utredare, med uppdrag att vara en koordinator för museisektorn, ska i dialog med berörda parter pröva olika former för ökad samverkan av exempelvis administration, föremålshantering och sektorsforskning.

  • Koordinator för museisektorn

    En särskild utredare skall se över vissa frågor inom museisektorn. Utredaren skall vara en koordinator för museisektorn som, i dialog med berörda parter, prövar olika former för ökad samverkan av exempelvis administration, föremålshantering och sektorsforskning.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Kraftsamling! - museisamverkan ger resultat

    Utredningen Museikoordinatorn har haft i uppdrag att se över vissa frågor inom museiområdet. Olika former för ökad samverkan har prövats i syfte att frigöra resurser för museernas kärnverksamhet samt bidra till ytterligare högkvalitativ verksamhet.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...