Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Modernare adoptionsregler SOU 2009:61

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att göra en allmän översyn av reglerna om adoption i 4 kap. föräldrabalken. Utredningen har bland annat tagit ställning till om det i syfte att stärka barnperspektivet finns anledning att ändra reglerna om domstolens prövning i ärenden om adoption.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Modernare adoptionsregler

    En särskild utredare ska göra en allmän översyn av reglerna om adoption i 4 kap. föräldrabalken. Utredaren ska ta ställning till om det i syfte att stärka barnperspektivet finns anledning att ändra reglerna om domstolens prövning i ärenden om adoption och om principen om barnets bästa bör komma till tydligare ut-tryck i lagtexten.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Modernare adoptionsregler

    Regeringen föreslår en modernisering av regelverket om adoption. Syftet är att stärka barnrättsperspektivet och skapa bättre förutsättningar för ett effektivt förfarande som uppfyller högt ställda krav på rättssäkerhet.

Proposition (1 st)

  • Modernare adoptionsregler

    Regeringen föreslår en modernisering av regelverket om adoption. Syftet är att stärka barnrättsperspektivet och skapa bättre förutsättningar för ett effektivt förfarande som uppfyller högt ställda krav på rättssäkerhet.