Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering SOU 2010:60

Publicerad Uppdaterad

Utredningen om stärkt skydd mot åldersdiskriminering föreslår i detta slutbetänkande ett stärkt skydd mot åldersdiskriminering inom varor, tjänster och bostäder, allmän sammankomst och offentlig tillställning, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, studiestöd och offentlig anställning. Utredningen har också kartlagt vilka åldersgränser som tillämpas inom de olika samhällsområdena och analyserat om och i vilka avseenden som undantag från ett förbud behövs.

Ladda ner:

Den 13 augusti 2009 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå hur ett skydd mot diskriminering på grund av ålder ska införas på de samhällsområden - utom värnplikt och civilplikt - som i dag saknar ett sådant skydd i diskrimineringslagen. Till särskild utredare förordnades chefsrådmannen vid Stockholms tingsrätt Petra Lundh.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Ett stärkt skydd mot diskriminering på grund av ålder

  En särskild utredare ska föreslå hur ett skydd mot diskriminering på grund av ålder ska införas på de samhällsområden - utom värnplikt och civilplikt - som i dag saknar ett sådant skydd i diskrimineringslagen (2008:567).

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering

  Utredningen om stärkt skydd mot åldersdiskriminering föreslår i detta slutbetänkande ett stärkt skydd mot åldersdiskriminering inom varor, tjänster och bostäder, allmän sammankomst och offentlig tillställning, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, studiestöd och offentlig anställning. Utredningen har också kartlagt vilka åldersgränser som tillämpas inom de olika samhällsområdena och analyserat om och i vilka avseenden som undantag från ett förbud behövs.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering

  Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen. Förslagen innebär att skyddet mot diskriminering på grund av ålder utvidgas till att omfatta fler samhällsområden.

Proposition (1 st)

 • Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering

  Propositionen innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen (2008:567). Förslagen innebär att skyddet mot diskriminering på grund av ålder utvidgas till att omfatta fler samhällsområden.

Laddar...