Antidopning Sverige - En ny väg för arbetet mot dopning SOU 2011:10

Ladda ner:

Organisationsutredningen mot dopning har haft i uppdrag att lämna förslag till utformning av den framtida nationella antidopningsverksamheten och undersöka möjligheterna att bilda en fristående nationell antidopningsorganisation, vilken staten och idrottens centrala organisation föreslås dela ansvaret för.

Utredningen föreslår att den nationella antidopningsorganisationens arbetsuppgifter inom idrotten bör vara:

 • Upprätta plan för antidopningsarbetet inom idrotten,
 • i samråd med RF utarbeta regelverk för antidopningsarbetet
 • utarbeta och anta föreskrifter för verksamheten,
 • bedriva dopningskontrollverksamhet, inklusive utredning av förseelser mot dopningsreglerna,
 • publicera den av WADA beslutade listan över förbjudna substanser och metoder,
 • handlägga ansökningar om dispenser och bevilja dispenser för idrottsutövare som av medicinska skäl behöver använda preparat som innehåller dopningsklassad substans,
 • anmäla misstänkta förseelser mot dopningsreglerna för
 • bedriva informations- och utbildningsverksamhet och annan
 • delta i internationellt samarbete inom antidopningsområdet inom idrotten,
 • initiera forskning inom antidopningsområdet inom idrotten, och
 • lämna förslag och synpunkter till RF beträffande RF:s värdegrundande verksamhet inom antidopningsområdet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition