Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Mera glädje för pengarna SOU 2013:19

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Slutbetänkandet består av ett drygt 60-tal förslag med tyngdpunkten på prevention och idrottsrörelsens ansvar.

Det handlar om ansvarsfrågor, arenasäkerhet, arrangemangsfrågor, bruket av alkohol och andra droger, det svenska firmalandskapet, pyroteknik samt hur den goda supporterkulturen kan stödjas genom olika initiativ.

I slutbetänkandet presenteras en kartläggning som Björn Eriksson och Stiftelsen Tryggare Sverige har gjort om förekomsten av våld, hot och trakasserier inom fotboll och ishockey. Undersökningen består av en enkätundersökning och djupintervjuer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)