Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Vägar till förbättrad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen SOU 2012: 39

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Produktivitetskommitténs uppdrag har varit att följa upp och analysera Trafikverkets agerande för att förbättra produktiviteten och innovationsgraden i anläggningsbranschen, t.ex. genom ökad konkurrens. Det har också ingått i uppdraget att öka kunskapsunderlaget och att föra en dialog med marknadens aktörer.

Kommittén har kartlagt aktiviteter som pågår hos Trafikverket. Kommittén har också ställt frågor till verket i fyra skrivelser. Tio studier och sju seminarier har genomförts. Kommittén har arrangerat tre möten med inbjudna entreprenad- och teknikkonsultföretag, gjort en enkät till mindre företag samt deltagit vid ett stort antal aktiviteter som ordnats av andra aktörer. Kommittén har också lämnat fyra delrapporter till Näringsdepartementet.

Lagstiftningskedjan