Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Nya villkor för public service SOU 2012:59

Publicerad Uppdaterad

Public service-kommittén (Ku 2011:05) har haft i uppdrag att analysera förutsättningarna för radio och tv i allmänhetens tjänst och lämna förslag till de förändringar som behöver göras inför nästa tillståndsperiod som inleds den 1 januari 2014.

Ladda ner:

Uppdraget har bland annat omfattat frågor om utformningen av programföretagens uppdrag, samarbete och konkurrens, finansieringsformer och ekonomiska ramar, styrning, reglering och uppföljning, samt distribution och digitalisering.

Kommittén lämnade sitt betänkande till Kulturdepartementet den 11 september 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Radio och tv i allmänhetens tjänst

    En kommitté ska analysera förutsättningarna för radio och tv i allmänhetens tjänst och lämna förslag till de förändringar som behöver göras inför nästa tillståndsperiod som inleds den 1 januari 2014.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Nya villkor för public service

    Public service-kommittén (Ku 2011:05) har haft i uppdrag att analysera förutsättningarna för radio och tv i allmänhetens tjänst och lämna förslag till de förändringar som behöver göras inför nästa tillståndsperiod som inleds den 1 januari 2014.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Bildning och tillgänglighet - radio och tv i allmänhetens tjänst 2014-2019

    Propositionen innehåller förslag till villkor och riktlinjer som ska gälla för den radio- och tv-verksamhet som bedrivs av Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) under kommande tillståndsperiod, fr.o.m. den 1 januari 2014 t.o.m. den 31 december 2019. En översyn ska göras efter halva tillståndsperioden.