Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Radio och tv i allmänhetens tjänst Dir. 2011:51

Publicerad Uppdaterad

En kommitté ska analysera förutsättningarna för radio och tv i allmänhetens tjänst och lämna förslag till de förändringar som behöver göras inför nästa tillståndsperiod som inleds den 1 januari 2014.

Ladda ner:

Kommittén ska även lämna förslag till eventuella författningsändringar. Kommitténs uppdrag omfattar bland annat frågor om:

 • utformningen av programföretagens uppdrag,
 • samarbete och konkurrens,
 • finansieringsformer och ekonomiska ramar,
 • styrning, reglering och uppföljning, och
 • distribution och digitalisering.

En referensgrupp med företrädare för samtliga riksdagspartier ska knytas till kommittén och hållas informerad om kommitténs arbete.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Radio och tv i allmänhetens tjänst

  En kommitté ska analysera förutsättningarna för radio och tv i allmänhetens tjänst och lämna förslag till de förändringar som behöver göras inför nästa tillståndsperiod som inleds den 1 januari 2014.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Nya villkor för public service

  Public service-kommittén (Ku 2011:05) har haft i uppdrag att analysera förutsättningarna för radio och tv i allmänhetens tjänst och lämna förslag till de förändringar som behöver göras inför nästa tillståndsperiod som inleds den 1 januari 2014.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

 • Bildning och tillgänglighet - radio och tv i allmänhetens tjänst 2014-2019

  Propositionen innehåller förslag till villkor och riktlinjer som ska gälla för den radio- och tv-verksamhet som bedrivs av Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) under kommande tillståndsperiod, fr.o.m. den 1 januari 2014 t.o.m. den 31 december 2019. En översyn ska göras efter halva tillståndsperioden.