Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Avgifter på väg och elektroniska vägtullsystem SOU 2012:60

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 9 juni 2011 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå vissa bestämmelser om skatte- och avgiftsupptag vid användandet av vissa vägar. Genom tilläggsdirektiv som beslutades av regeringen den 14 juni 2012 gavs utredaren även i uppdrag att lämna författningsförslag avseende det europeiska systemet för elektroniska vägtullar.

Utredningen fick i uppdrag att i ett delbetänkande ta fram författningsförslag avseende uttag av avgifter vid användandet av de nya broarna över Sundsvallsfjärden, Motalaviken och Skurusundet. Utredaren ska även undersöka villkoren för att ta ut avgift för användandet av väginfrastruktur för fordon som inte är registrerade i Sverige. Förslag ska lämnas på hur ett avgiftsuttag för sådana fordon kan utformas. Vidare ska utredaren lämna de författningsförslag som genomförandet av kommissionens beslut om det europeiska systemet för elektroniska vägtullar kräver. Utredningens uppdrag i den del som avser trängselskatt ska presenteras i ett slutbetänkande senast den 15 februari 2013.

Den 28 september 2012 lämnade utredningen sitt delbetänkande ”Avgifter på väg och elektroniska vägtullsystem”, SOU 2012:60.

Lagstiftningskedjan

Laddar...