Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon SOU 2013:3

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

2011 års vägtullsutredning överlämnande den 7 februari 2013 sitt slutbetänkande "Trängselskatt – delegation, sanktioner och utländska fordon". Utredningens uppdrag har varit att

  • analysera förutsättningarna för och lämna förslag till vilka villkor som bör gälla för riksdagens delegation av föreskriftsrätt till kommuner när det gäller trängselskatt,
  • analysera utformningen av påminnelse- och sanktionsavgifter vid utebliven betalning,
  • ta ställning till hur framtida höjningar av trängselskatten kan utformas för att bibehålla skattens förmåga att begränsa trängsel samt
  • överväga vilken eller vilka förvaltningsrätter som ska pröva mål om trängselskatt.

Vid en avvägning mellan fördelar och nackdelar med en delegation av föreskriftsrätten till kommuner bedömer utredningen att övervägande skäl talar emot en delegation av föreskriftsrätten i de områden som för närvarande omfattas av trängselskatt. I enlighet med direktiven har utredningen dock lämnat ett förslag till utformningen av bestämmelser om delegation.

Utredningen föreslår vidare att fordon som inte är registrerade i Sverige ska omfattas av trängselskatt. Utländska fordonsägare ska betala med stöd av transponder eller på internet.

Utredningen föreslår också att en förseningsavgift om 100 kr ska tas ut om trängselskatten inte har betalats i tid. Om tilläggsavgiften tagits ut men pålagorna ändå inte betalas i tid ska en tilläggsavgift om 500 kr tas ut.

Lagstiftningskedjan

Laddar...