Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Förskolegaranti SOU 2013:41

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen föreslår en nationell förskolegaranti. Någon sådan finns inte i dag. Den ska säkra att så många barn som möjligt erbjuds förskoleplats i tid och att föräldrar som trots allt får vänta för länge får ett bättre skydd. Förslaget är att garantin ska bestå av fyra olika åtgärder:

  • Tydlig platsdag i skollagen
  • Informationsskyldighet för kommuner
  • Rapporteringsskyldighet för kommuner
  • Kompensation till föräldrar i form av en väntepenning

Tanken är att de tillsammans ska leda till en fungerande planering och tydliga politiska prioriteringar i alla kommuner. Därigenom ska alla barn kunna erbjudas förskoleplats i rätt tid. De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 januari 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition