Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Friskolorna i samhället SOU 2013:56

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Friskolorna har kommit för att stanna. Kommittén anser att möjligheten att välja skola är av stort värde, både för den enskilde eleven och för att stimulera utvecklingen inom skolväsendet. Därför vill kommittén slå vakt om det fria skolvalet. Kommittén vill se en fungerande mångfald av aktörer i skolan. Sverige har en modell på skolområdet som innebär att fristående skolor kan gå med vinst. Det är kommitténs uppfattning att den möjligheten ska finnas kvar men att det nu, med tjugo års erfarenhet av friskolereformen, finns anledning att göra förändringar i regelverket så att det blir tydligt att möjligheten till vinst alltid är förenad med krav på god kvalitet. Kommittén lämnar därför överväganden och förslag inom tio områden:

  • prövning av skolhuvudmännens lämplighet vad gäller vandel och ekonomisk skötsamhet,
  • prövning av ägarnas lämplighet och långsiktighet,
  • samråd med kommunen före friskoleetablering,
  • meddelarskydd för anställda vid friskolor,
  • öppenhet, insyn och offentlighet,
  • skärpta sanktioner vid allvarliga brister,
  • frågan om lärarresurser,
  • snabbspår i Skolinspektionen för brådskande ärenden m.m.,
  • frågan om reglering av syftet, och
  • frågan om skolors utrymme för nytänkande och innovation.

De nya bestämmelser som föreslås har alla kvaliteten i fokus. Det finns anledning att också i friskolesektorn - där staten är den politiska nivå som bestämmer förutsättningarna - ytterligare främja ett ambitiöst och långsiktigt kvalitetsarbete. I kommitténs överväganden har lika villkor för kommunala och fristående skolor eftersträvats, och flera av förslagen berör också kommunala skolor. Det är kommitténs förhoppning att förslagen kommer att ha en positiv inverkan på kvaliteten även där.

Laddar...