Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet SOU 2013:57

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att se över hur samordningen av planläggning och lovgivning enligt plan- och bygglagen (2010:900) med prövning och tillsyn enligt miljöbalken kan ökas. Syftet har varit att underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)