Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Luftförsvarsutredningen 2040 Omvärldsbeskrivningar (delbetänkande) SOU 2013:86

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Detta delbetänkande är en arbetslägesredovisning av genomfört arbete inom Luftförsvarskommittén under 2013. Ett slutbetänkande kommer att ges ut under december 2014.

Enligt direktivet ska kommittén utreda, analysera och bedöma helheten av och behoven inom luftförsvaret tiden efter 2040. Kommittén ska bland annat bedöma framtida operativa behov samt föreslå mål för luftförsvaret bortom 2040.
Resultatet från utredningen ska kunna utgöra ett underlag för en långsiktig strategi för vilka förmågor som Sverige behöver inom området.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition