Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Luftförsvarsutredningen 2040 Slutbetänkande SOU 2014:88

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Föreliggande slutbetänkande är en redovisning av genomfört arbete inom Luftförsvarskommittén.

Kommittén lämnade ett delbetänkande i december 2013, som i huvudsak beskrev analys av uppgift, metod och vad som varit en viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet; omvärldsbeskrivningarna.

Resultatet från utredningen ska kunna utgöra ett underlag för en långsiktig strategi för vilka förmågor som Sverige behöver inom området.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition