Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Försvarsmakten i samhället – en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret SOU 2014:73

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

De tre huvudfrågor som utredningen har haft i uppdrag att analysera närmare är:


  • hur Försvarsmaktens militära personalförsörjningssystem kan utvecklas inom ramen för den försvarspolitiska inriktning som riksdagen har beslutat om,
  • hemvärnet med de nationella skyddsstyrkornas uppgifter i fredstid, samt
  • hur försvarets folkförankring kan säkerställas.

Bedömningarna och förslagen ska bidra till en bred rekryteringsbas för Försvarsmaktens militära personal där andelen kvinnor ökar jämfört med i dag. Förslagen ska även tydliggöra och möjliggöra en ökad användning av de resurser som finns inom hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna i fredstid. Vidare ska bedömningarna och förslagen bidra till att ytterligare säkerställa folkförankringen av försvaret.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition