Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

En kommunallag för framtiden SOU 2015:24

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen om en kommunallag för framtiden överlämnade den 23 mars 2015 sitt betänkande " En kommunallag för framtiden." till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå en modernisering av kommunallagen. Utgångspunkter för uppdraget har bl.a. varit att kommunallagen även fortsättningsvis ska vara en ramlag och att utredaren ska utgå från ett medborgarperspektiv.

Den nya kommunallagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)

Laddar...