Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Privata utförare - kontroll och insyn SOU 2013:53

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen om en kommunallag för framtiden överlämnade den 28 juni 2013 sitt delbetänkandet " Privata utförare - kontroll och insyn " till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att se över hur kommuner och landsting ska kunna stärka sin kontroll och insyn när privata utförare anlitas att utföra kommunal verksamhet. Utredningen föreslår bland annat att fullmäktige ska anta ett program med övergripande mål och riktlinjer för verksamheter som lämnas över till privata utförare. Allmänhetens insyn i de privata utförarnas verksamhet ska också förbättras.

Utredningens slutbetänkande ska lämnas senast den 31 mars 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)

Laddar...