Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Privata utförare av kommunal verksamhet Prop. 2013/14:118

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till ändringar i bland annat kommunallagen. Syftet med förslagen är att förbättra kommuner och landstings uppföljning och kontroll av privata utförare och att öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.

Ändringen i kommunallagen som rör kommunernas och landstingens informationsskyldighet föreslås träda i kraft den 1 juli 2015 och övriga lagändringar den 1 januari 2015.
____________________________________________________________________
Riksdagen fattade den 28 maj 2014 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)

Laddar...