Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Hur står det till med den personliga integriteten? – En kartläggning av Integritetskommittén SOU 2016:41

Publicerad

Integritetskommitténs uppdrag är att utifrån ett individperspektiv kartlägga och analysera risker för intrång i den personliga integriteten som kan uppkomma i samband med användning av informationsteknik.

Ladda ner:

I detta delbetänkande presenterar kommittén översiktlig beskrivning av faktiska och potentiella integritetsrisker som var och en av oss utsätts för.

Pressmeddelande: Kartläggning identifierar allvarliga risker för den personliga integriteten

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Integritetskommittén

    Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisa ett delbetänkande senast den 31 maj 2016 som omfattar dels kartläggningen och analysen av riskerna för integritetsintrång, dels behovet av att inrätta ett integritetsskyddsråd. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 1 juni 2017.

  • Den personliga integriteten

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition