Remiss SOU 2016:41 Hur står det till med den personliga integriteten? Diarienummer: Ju2016/04398/L6

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av remissvar på betänkandet Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41).

Ladda ner:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.