Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Stärkt ställning för hyresgäster SOU 2017:33

Publicerad

En särskild utredare har utrett vissa frågor om hyra av lägenheter. Utredningen föreslår bland annat att högre krav ställs på hyresvärdens information och att större hänsyn tas till hyresgästers intressen vid prövningen av om en ombyggnation ska tillåtas.

Ladda ner:

Utredningen föreslår också ett antal ändringar för att stärka hyresgästernas ställning vid privatuthyrning, till exempel en begränsad möjlighet för hyresvärden att säga upp hyresgäster.

Pressmeddelande: Morgan Johansson tog emot förslag om stärkt ställning för hyresgäster

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Stärkt ställning för hyresgäster

    En särskild utredare har utrett vissa frågor om hyra av lägenheter. Utredningen föreslår bland annat att högre krav ställs på hyresvärdens information och att större hänsyn tas till hyresgästers intressen vid prövningen av om en ombyggnation ska tillåtas.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)