Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete SOU 2018:66

Publicerad

Ladda ner:

Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att utreda om och i så fall hur det svenska systemet med statligt stöd vid korttidsarbete kan göras mer konkurrenskraftigt. I uppdraget ingår även att analysera behovet av validering och kompetensutveckling kopplat till ett system för stöd vid korttidsarbete. Dessa frågor kommer att behandlas i utredningens fortsatta arbete under hösten 2018. Utredningen föreslår bland annat att ett nytt stöd införs som komplement till det nuvarande stödet. Det nya stödet ska kunna utgå under en begränsad tid till företag som på grund av tillfälliga men allvarliga ekonomiska svårigheter behöver införa korttidsarbete.

Den slutliga utformningen av ett förändrat system kommer att föreslås i utredningens slutbetänkande i december 2018. Det nya stödet föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.