Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål SOU 2021:46

Publicerad

En särskild utredare har haft i uppdrag att utreda ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott. Den försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål som pågår sedan januari 2018 har visat positiva resultat. Arbetet med att utveckla rättsväsendets förmåga att snabbt utreda och lagföra brott bör fortsätta.

Ladda ner:

Utredaren har bl.a. haft i uppdrag att

 • föreslå de åtgärder som behövs för att perma­nenta möjlig­heten att hand­lägga brott­mål i ett snabb­för­farande,
 • ta ställning till om den särskilda möjlig­heten att hand­lägga brott­mål med lag­över­trädare under 18 år i ett snabb­för­​farande bör permanentas,
 • analysera hur förenklad delgivning kan utvecklas för att effektivisera delgivningsförfarandet,
 • analysera hur systemet med strafföreläggande kan utvecklas för att även i fortsättningen utgöra ett snabbt och effektivt alternativ till prövning i domstol, och
 • analysera och ta ställning till om reglerna om uppdelad handläggning av åtal och deldom är ändamålsenliga för ett snabbförfarande.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål

  En särskild utredare har haft i uppdrag att utreda ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott. Den försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål som pågår sedan januari 2018 har visat positiva resultat. Arbetet med att utveckla rättsväsendets förmåga att snabbt utreda och lagföra brott bör fortsätta.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Snabbare lagföring av brott

  Den försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål som pågår sedan januari 2018 har visat positiva resultat och har lett till både snabbare lagföring och bättre kvalitet i brottsutredningarna. Arbetet med att utveckla rättsväsendets förmåga att snabbt utreda och lagföra brott bör fortsätta.

Proposition (1 st)

 • Snabbare lagföring av brott

  Den försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål som pågår sedan januari 2018 har visat positiva resultat och har lett till både snabbare lagföring och bättre kvalitet i brottsutredningarna. Arbetet med att utveckla rättsväsendets förmåga att snabbt utreda och lagföra brott bör fortsätta. Att brott möts av en snabb reaktion från samhället är viktigt både för människors trygghet och för deras förtroende för rättsväsendet. Regeringen lämnar därför förslag som möjliggör ett permanent snabbförfarande i brottmål och att andra åtgärder vidtas för snabbare lagföring av brott.

Riksdagsbeslut (1 st)

Svensk författningssamling (19 st)

Laddar...