Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Högskoleprovets organisation och styrning SOU 2021:72

Publicerad

Högskoleprovsutredningen redovisar i detta betänkande uppdraget att lämna förslag på en permanent organisation som innebär att det är en myndighet som har det samlade ansvaret för högskoleprovets genomförande.

Ladda ner:

Utredningen föreslår bland annat att:

  • UHR ska ansvara för att högskoleprovet genomförs i nära samverkan med lärosäten som använder provet för urval.
  • Lärosätena ska bistå UHR med genomförande av provet.
  • Det ska skrivas in i högskoleförordningen att det ska genomföras ett prov per kalenderhalvår.
  • Den beslutade åldersgränsen på 18 år som träder i kraft den 1 januari 2022 bör ligga fast.
  • Anmälningsavgiften för högskoleprov som genomförs i Sverige ska höjas till 550 kronor och för genomförande utomlands till 800 kronor.
  • UHR får i uppdrag att påbörja en digitalisering av högskoleprovet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Högskoleprovets organisation och styrning

    Högskoleprovsutredningen redovisar i detta betänkande uppdraget att lämna förslag på en permanent organisation som innebär att det är en myndighet som har det samlade ansvaret för högskoleprovets genomförande.

Lagrådsremiss

Proposition