Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen om genomförande av högskoleprovet (U 2020:05) Dir. 2021:47

Publicerad

Utredningstiden förlängs.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2021 i den del som gäller förslag på en permanent organisation som innebär att det är en myndighet som har det samlade ansvaret för provets genomförande. I den del som gäller att bistå UHR vid planeringen och genomförandet av högskoleprovet hösten 2021 avslutas uppdraget den 31 oktober 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Högskoleprovets organisation och styrning

    Högskoleprovsutredningen redovisar i detta betänkande uppdraget att lämna förslag på en permanent organisation som innebär att det är en myndighet som har det samlade ansvaret för högskoleprovets genomförande.

Lagrådsremiss

Proposition