Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Ett register för alla bostadsrätter SOU 2022:39

Publicerad

Bostadsrättsregisterutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

En särskild utredare har haft i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur ett offentligt register för bostadsrätter bör utformas i syfte att stärka bostadsmarknadens funktionssätt.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...