Nyanländas etablering i statens budget

Uppdaterad

Området Nyanländas etablering är en del av utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
1:1 Etableringsåtgärder
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare
1:4 Hemutrustningslån

Kontakt

Claes Elmgren
Budgetsamordnare, Arbetsmarknadsdepartementet
Telefon 08-405 92 71

Mer om statens budget

Den 18 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2020 samt höständringsbudgeten för 2019 till riksdagen.