Nyanländas etablering i statens budget

Uppdaterad

Området Nyanländas etablering är en del av utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
1:1 Etableringsåtgärder
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
1:3 Hemutrustningslån

Mer om statens budget

Den 8 november lämnade regeringen budgetpropositionen för 2023 samt höständringsbudgeten för 2022 till riksdagen.