Artikel från Finansdepartementet

Om regeringens arbete med spelmarknaden

Publicerad Uppdaterad

För att få ordning och reda på spelmarknaden och för att stärka skyddet för konsumenterna infördes en ny spellag den 1 januari 2019. Lagen innebär bland annat en stärkt reglering av spelreklamen och att ett nationellt licenssystem för spelbolag införts. Nu fortsätter regeringens arbete att komma till rätta med de utmaningar som kvarstår.

Om licenssystemet

Spellagen bygger på ett licenssystem där alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha en licens, och aktörer utan licens ska stängas ute. De som beviljas licens har en långtgående skyldighet att skydda spelarna mot överdrivet spelande. Regleringen är tillämplig på allt spel som tillhandahålls i Sverige, vilket även inkluderar spel över internet som riktas till den svenska marknaden.

Med stöd av lagen kan Spelinspektionen, som är tillsynsmyndighet, vidta åtgärder mot de spelbolag som inte följer den. Åtgärderna kan vara föreläggande om att rätta till brister i verksamheten eller besluta om förbud förenat med viten, sanktionsavgifter eller att i slutändan återkalla licensen. Konsumentverket är vid sidan av Spelinspektionen tillsynsmyndighet för spellagens regler om marknadsföring.

Spelpaus.se

När licenssystemet infördes inrättade Spelinspektionen tjänsten Spelpaus, ett självavstängningsregister som alla spelbolag med svensk licens måste ansluta sig till. Via spelpaus.se kan personer stänga av sig från spel om pengar, och i och med det inte heller motta direktmarknadsföring om spel. Avstängningen gäller alla licenserade spelbolag i Sverige med registrerat spel.

Spelpaus.se

En förstärkt spelreglering

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om flera åtgärder i syfte att stänga ute olicensierat spel från den svenska spelmarknaden och att minska skadeverkningarna av spel om pengar.

Proposition: En förstärkt spelreglering

Åtgärder för att säkerställa en sund och säker spelmarknad

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag om ett flertal åtgärder som syftar till att stänga ute olicensierat spel från den svenska spelmarknaden och motverka manipulation av resultat inom sport, så kallad matchfixning.

Lagrådsremiss: Åtgärder för att säkerställa en sund och säker spelmarknad

Uppföljning

Spelinspektionen har i uppdrag att följa upp och analysera hur bland annat spelformer, tillgängligheten till spel och spelandet utvecklas på kort och lång sikt. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2023.

Uppdrag till Spelinspektionen att följa upp utvecklingen av spelandet och spelproblemen på spelmarknaden

Spelmarknaden enligt spellagen

I den nya spellagen delas spelmarknaden upp mellan en konkurrensutsatt del, som främst omfattar spel online och vadhållning, en del som förbehålls spel för allmännyttiga ändamål och som främst omfattar lotterier och bingo, samt en del som förbehålls staten och som främst omfattar de statliga kasinona och spel på värdeautomater.