Medel till Socialstyrelsen avseende insatser för romsk inkludering Diarienummer: A2014/1285/DISK

Ladda ner:

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att se till att lämplig uppdragsutbildning tas fram och görs tillgänglig för att 2014–2015 utbilda personer med romsk språk- och kulturkompetens.

Syftet är att utbilda 15 brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens som anställs för arbete inom socialtjänsten och inom hälso- och sjukvården, främst primärvård.

Socialstyrelsen ska även ta fram och sprida utbildningsmaterial riktat till personal inom socialtjänsten som stöd i bemötandet och i ett inkluderande arbetssätt, med särskilt fokus på den romska gruppen.

Socialstyrelsen ska också inhämta och sammanställa redogörelser för brobyggarverksamheten inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård från de kommuner och landsting som deltar med brobyggare i utbildningen.

Socialstyrelsen ska senast den 15 mars 2015 respektive den 15 mars 2016 redovisa uppdraget till Länsstyrelsen i Stockholms län med kopia till Regeringskansliet.