Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att stärka ungas möjligheter till inflytande i de demokratiska processerna Diarienummer: U2014/3352/UC

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i uppdrag att stärka unga kvinnors och unga mäns möjligheter till inflytande i de demokratiska processerna.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska under perioden 2014–2017 genomföra insatser i syfte att fler unga kvinnor och unga män ska ta på sig uppdrag som politiskt förtroendevalda och för att motverka att unga politiker väljer att lämna sina uppdrag i förtid.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska den 27 februari varje år under perioden 2015–2017 inkomma med en ekonomisk redovisning samt en beskrivning av genomförda insatser och resultat under det föregående året till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska vidare senast den 15 mars 2018 lämna en slutredovisning över denna del av uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Denna ska utöver en beskrivning av genomförda insatser och eventuella förslag till ytterligare åtgärder innehålla en ekonomisk redovisning.